تلمبه


نمایش گرید:
بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-63CP

(0)
443,630تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-63CPتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-77

(0)
323,730تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-77تلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-87-E

(0)
539,550تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-87-Eتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهاقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-872T

(0)
563,530تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-872Tتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتدارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهادارای درجه فشارسنج روی شلنگ تلمبه قابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-873E

(0)
539,550تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-873Eتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)داری شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهادارای درجه فشارسنج روی شلنگ تلمبه قابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-071

(1)
719,400تومان

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-071تلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتدارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهاقابل نصب روی دوچرخهپایین تلمبه ، پایه ای تعبیه شده که بتوان به صورت تلمبه پایی هم استفاده کرد.ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-741

(0)
1,188,000تومان

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-741تلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهادارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتدارای درجه فشارسنج روی شلنگ تلمبه پایین تلمبه ، پایه ای تعبیه شده که بتوان به صورت تلمبه پایی هم استفاده کرد.قابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-2530

(0)
959,200تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-2530تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی) دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت دارای درجه فشارسنج برای باد زدن دقیق تایر ها ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-37

(0)
563,530تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-37تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت سبک و قابل حمل ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-43

(0)
479,600تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-43تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت سبک و قابل حمل ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-55E

(0)
839,300تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-55Eتلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی) دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت دارای درجه فشارسنج برای باد زدن دقیق تایر ها ساخت کشور تایوان..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)