تلمبه


نمایش گرید:
بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-63CP

(0)
371,000تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-63CPتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-77

(0)
273,000تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-77تلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-87-E

(0)
447,000تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-87-Eتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهاقابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-872T

(0)
469,000تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-872Tتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتدارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهادارای درجه فشارسنج روی شلنگ تلمبه قابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-873E

(0)
425,000تومان

تلمبه دستی دوچرخه انرژی مدل GP-873Eتلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)داری شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهادارای درجه فشارسنج روی شلنگ تلمبه قابل نصب بر روی دوچرخهساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-071

(0)
600,000تومان

تلمبه دستی/پایی دوچرخه انرژی مدل GM-071تلمبه دستی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحتدارای شلنگ برای راحتی بیشتر در هنگام باد زدن تایرهاقابل نصب روی دوچرخهپایین تلمبه ، پایه ای تعبیه شده که بتوان به صورت تلمبه پایی هم استفاده کرد.ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-2530

(0)
648,000تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-2530تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی) دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت دارای درجه فشارسنج برای باد زدن دقیق تایر ها ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-37

(0)
425,000تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-37تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت سبک و قابل حمل ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-43

(0)
382,000تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-43تلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی)دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت سبک و قابل حمل ساخت کشور تایوان..

بررسی اجمالی

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-55E

(0)
654,000تومان

تلمبه پایی دوچرخه انرژی مدل GF-55Eتلمبه پایی قابل استفاده برای تمامی والف ها ( موتوری و فرانسوی) دارای دسته ایرگرومیک برای استفاده آسان و راحت دارای درجه فشارسنج برای باد زدن دقیق تایر ها ساخت کشور تایوان..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)