پوشاک و لوازم موتورسوار

نمایش گرید:
بررسی اجمالی

بادگیر مردانه فاکس مدل Gariboldi

(0)
4,419,000تومان

بادگیر مردانه فاکس مدل Gariboldiاین بادگیر مردانه دارای قابلیت گردش هوا و در نتیجه ضد عرق و بوگرفتگی می باشد.از بدن در برابر باد و رطوبت (باران) محافظت می کند.بسیار سبک و راحت و مناسب برای استفاده ورزشی و روزمره می باشد. دارای لوگوی چاپی فاکس..

بررسی اجمالی

بادگیر مردانه فاکس مدل Ranger

(0)
2,946,000تومان

بادگیر مردانه فاکس مدل Rangerاین بادگیر مردانه دارای قابلیت گردش هوا و در نتیجه ضد عرق و بوگرفتگی می باشد.دارای پوشش DWR می باشد که باعث مقاوم شدن لباس در برابر باد و باران  می شود.بسیار سبک و راحت و مناسب برای استفاده ورزشی و روزمره می باشد.دارای لوگوی چاپی فاکس..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری زنانه فاکس مدل Blackout

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری زنانه فاکس مدل Blackoutتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفته..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری زنانه فاکس مدل WMN

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری زنانه فاکس مدل WMNتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران خانم موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفتهطراحی زیبا و منحصر به فرد و مناسب برای..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Mako

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Makoتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفته..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Master

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Masterاستفاده از توری مخصوص بر روی بازوها ، کناره ها و قسمت پایین لباس برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پ..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180NRIV

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180NRIVتهیه شده از توری مخصوصی برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدن تهیه شده از پارچه پلی استر water-repellent ( ضد رطوبت ) مناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفتهقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگی سبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشی ضد حساسیت پوستی طراحی زیبا و منحصر به فرد و مناسب برا..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Race

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Raceتهیه شده از توری مخصوص برای تهویه هوای بهتر در هنگام فعالیت های شدید ورزشی و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیدارای یقه نامتفارن و منحصر به فرد که آزادی عمل موتورسوار را افزایش می دهد. تهیه شده از پارچه کشی پلی استر TRUDRI برای جذب رطوبت بالا جهت خنک و خشک نگه داشتن بدننسبت به پنبه 4 برابربیشتر بدن را خشک و 6 درجه بی..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Race

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Raceتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفته..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Sabbath

(0)
1,067,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 180Sabbathتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفته..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Cauz

(0)
1,620,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Cauzاستفاده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پیشرفته..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Creo

(0)
1,304,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Creoتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدن تهیه شده از پارچه پلی استر TRUDRI با جذب رطوبت بالا برای خنک و خشک نگه داشتن بدن 4 برابر نسبت به پنبه بدن را خشک و 6 درجه بیشتر خنک نگه می دارد.رطوبت را از سطح پوست به روی لباس آورده و باعث خشک نگه داشتن پوست می شود (هنگام تعریق پوست را خشک نگه ..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Draftr

(0)
1,304,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Draftrاستفاده از توری مخصوص بر روی بازوها ، کناره ها و قسمت پایین لباس برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدنقابلیت گردش هوا و همچنین ضد عرق و بوگرفتگیسبک و راحت هنگام فعالیت های شدید ورزشیطراحی زیبا و منحصر به فرد ضد حساسیت پوستی و مناسب برای ورزشکاران موتورسوارمناسب برای ورزشکاران موتورسوار کراس آماتور تا پ..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Grav

(0)
1,304,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Gravتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدن تهیه شده از پارچه پلی استر TRUDRI با جذب رطوبت بالا برای خنک و خشک نگه داشتن بدن 4 برابر نسبت به پنبه بدن را خشک و 6 درجه بیشتر خنک نگه می دارد.رطوبت را از سطح پوست به روی لباس آورده و باعث خشک نگه داشتن پوست می شود (هنگام تعریق پوست را خشک نگه ..

بررسی اجمالی

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Honda

(0)
1,304,000تومان

بلوز موتورسواری مردانه فاکس مدل 360Hondaتهیه شده از توری مخصوص برای گردش هوای بیشتر و خشک نگه داشتن بدن تهیه شده از پارچه پلی استر TRUDRI با جذب رطوبت بالا برای خنک و خشک نگه داشتن بدن 4 برابر نسبت به پنبه بدن را خشک و 6 درجه بیشتر خنک نگه می دارد.رطوبت را از سطح پوست به روی لباس آورده و باعث خشک نگه داشتن پوست می شود (هنگام تعریق پوست را خشک نگه..

نمایش 1 تا 15 از 61 (5 صفحه)