•  ورود به قسمت حساب کاربری( در صورت عدم عضویت، ثبت نام در قسمت ثبت نام در فروشگاه) و سپس ورود به پنل کاربری.
  • انتخاب کالاهای مورد نظر
  • کنترل سبد خرید و پرداخت آنلاین (به یکی از چند روش)
  • در حین مراحل بالا لازم است آدس و شماره تماس گیرنده کالا حتما کنترل شود.


لطفا در هنگام خرید دوچرخه، حتما با اندازه گیری دقیق و استفاده از جدول راهنمای سایز، سایز مناسب خود را انتخاب کنید.


تذکر: در صورت تمایل، سفارش بدون نیازبه عضویت هم از طریق تماس با شماره هم امکان پذیر است.