کلاه

تکنولوژی MIPS چیست؟

یک لایه کشویی با اصطکاک کم در داخل کلاه است که به سر امکان می دهد در یک برخورد زاویه دار ، نسبت به کلاه بچرخد . این ویژگی باعث کاهش فشار دورانی و احتمال آسیب دیدن دوچرخه سوار می شود .

نمایش گرید:
بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Rail (MIPS

(0)
2,180,000تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Rail (MIPSدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیمدارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگیدارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Rev (MIPS

(0)
2,180,000تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Rev (MIPSدارای پدهای داخلی ضد میکروبدارای منافذی  برای تهویه و گردش هوای بهتردارای پد اضافی برای راحتی بیشتربسیار سبک و راحتمقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیمدارای بند زیر چانه قابل تنظیمدارای فوم با پارچه   TransTextura™ Plus  ضد تعریق و بو گرفتگی دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Vault (CE

(0)
316,100تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Vault (CEدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر بسیار سبک و راحتدارای پد اضافی برای راحتی بیشتر مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیرچانه قابل تنظیم..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Vault JR. (CE

(0)
316,100تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Vault JR. (CEدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر بسیار سبک و راحت دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیرچانه قابل تنظیم..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Argus

(0)
926,500تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Argusدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیم دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل District

(0)
599,500تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Districtدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر بسیار سبک و راحت - دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم - دارای بند زیرچانه قابل تنظیم دارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگی دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Exempt

(0)
0تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Exemptدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتربسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیم دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Pursuit

(0)
1,798,500تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Pursuitطراحی کاملا ایرودینامیک برای دوچرخه سواران کورسی دارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیرچانه قابل تنظیم دارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگیدارای ریگلاژ پی..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Rail

(0)
1,744,000تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Railدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر دارای قابلیت نصب دوربین بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیم دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Rev

(0)
1,308,000تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Revدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیم دارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگی دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Rivet

(0)
1,362,500تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Rivetدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیرچانه قابل تنظیم دارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگی دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Streak

(0)
970,100تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Streakدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیمدارای بند زیر چانه قابل تنظیمدارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگی دارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Streak Western

(0)
0تومان

کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل Streak Westernدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیمدارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سردارای فوم با پارچه ™TransTextura Plus ضد تعریق و بو گرف..

بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری لیو مدل Civita

(0)
708,500تومان

کلاه دوچرخه سواری لیو مدل Civitaدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر بسیار سبک و راحت دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیرچانه قابل تنظیم دارای فوم با پارچه TransTextura™ Plus ضد تعریق و بو گرفتگیدارای ریگلاژ پیچی قابل تنظیم بسیار راحت برای استقرار بر روی سر..

عدم موجودی در انبار
بررسی اجمالی

کلاه دوچرخه سواری لیو مدل Streak

(0)
971,000تومان

کلاه دوچرخه سواری لیو مدل Streakدارای پدهای داخلی ضد میکروب دارای منافذی برای تهویه و گردش هوای بهتر دارای پد اضافی برای راحتی بیشتر بسیار سبک و راحت مقاوم بر اثر ضربات زاویه دار و مستقیم دارای بند زیر چانه قابل تنظیملبه جدا شوندهدارای فوم با پارچه ™TransTextura Plus ضد تعریق و بو گرفتگی..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)